[mota]
🏠 Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bông
💰 Giá: 550 Triệu/tháng
⚙ Diện tích: :500 m²
⛳ Vị trí: Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

🏠 Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bông
💰 Giá: 60 triệu 
⚙ Diện tích: :90 m²
⛳ Vị trí: Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

🏠 Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bông
💰 Giá: 5000  USD
⚙ Diện tích: :210 m²
⛳ Vị trí: Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

🏠 Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bông
💰 Giá: 220 triệu 
⚙ Diện tích: :215 m²
⛳ Vị trí: Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

🏠 Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bông
💰 Giá: 100 triệu 
⚙ Diện tích: :120 m²
⛳ Vị trí: Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

🏠 Cho thuê cửa hàng mặt phố Hàng Bông
💰 Giá: 5000  USD
⚙ Diện tích: :120 m²
⛳ Vị trí: Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

🏠 Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bông
💰 Giá: 5000  USD
⚙ Diện tích: :100 m²
⛳ Vị trí: Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

🏠 Cho thuê nhà kinh doanh thời trang, đồ thể thao mặt phố Hàng Bông
💰 Giá: 5000  USD
⚙ Diện tích: :190 m²
⛳ Vị trí: Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

🏠 Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bông
💰 Giá: 150 Triệu/tháng
⚙ Diện tích: :80 m²
⛳ Vị trí: Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

🏠 Cho thuê cửa hàng mặt phố Hàng Bông
💰 Giá: 25 Triệu/tháng
⚙ Diện tích: :25 m²
⛳ Vị trí: Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

🏠 Cho thuê cửa hàng mặt phố Hàng Bông
💰 Giá: 75 Triệu/tháng
⚙ Diện tích: :50 m²
⛳ Vị trí: Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

🏠 Cho thuê cửa hàng mặt phố Hàng Bông
💰 Giá: 2500 USD/tháng
⚙ Diện tích: :40 m²
⛳ Vị trí: Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

🏠 Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bông
💰 Giá: 15000 USD/tháng
⚙ Diện tích: :150 m²
⛳ Vị trí: Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

🏠 Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bông
💰 Giá: 80 Triệu/tháng
⚙ Diện tích: :37 m²
⛳ Vị trí: Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

🏠 Cho thuê cửa hàng mặt phố Hàng Bông
💰 Giá: 2200 USD/tháng
⚙ Diện tích: :50 m²
⛳ Vị trí: Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Sang nhượng cửa hàng mặt phố Hàng Bông
💰 Giá: 18 Triệu/tháng
⚙ Diện tích: :22 m²
⛳ Vị trí: Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

🏠 Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bông
💰 Giá: 100 triệu/tháng 
⚙ Diện tích: :60 m²
⛳ Vị trí: Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

🏠 Cho thuê cửa hàng mặt phố Hàng Bông
💰 Giá: 15 triệu/tháng 
⚙ Diện tích: :16 m²
⛳ Vị trí: Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

🏠 Cho thuê cửa hàng mặt phố Hàng Bông
💰 Giá: 22 triệu/tháng 
⚙ Diện tích: :35 m²
⛳ Vị trí: Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

🏠 Cho thuê cửa hàng mặt phố Hàng Bông
💰 Giá: 20 triệu/tháng 
⚙ Diện tích: :25 m²
⛳ Vị trí: Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

🏠 Cho thuê cửa hàng mặt phố Hàng Bông
💰 Giá: 1300  USD/tháng
⚙ Diện tích: :20 m²
⛳ Vị trí: Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

🏠 Cho thuê cửa hàng mặt phố Hàng Bông
💰 Giá: 30 triệu/tháng 
⚙ Diện tích: :25 m²
⛳ Vị trí: Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

🏠 Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bông
💰 Giá: 1400  USD/tháng
⚙ Diện tích: :20 m²
⛳ Vị trí: Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

🏠 Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bông
💰 Giá: 116 triệu/tháng 
⚙ Diện tích: :150 m²
⛳ Vị trí: Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

🏠 Cho thuê cửa hàng mặt phố Hàng Bông
💰 Giá: 25 triệu/tháng 
⚙ Diện tích: :25 m²
⛳ Vị trí: Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

🏠 Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bông
💰 Giá: 65 triệu/tháng 
⚙ Diện tích: :110 m²
⛳ Vị trí: Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

🏠 Cho thuê cửa hàng mặt phố Hàng Bông
💰 Giá: 1500  USD/tháng
⚙ Diện tích: :40 m²
⛳ Vị trí: Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

🏠 Cho thuê cửa hàng mặt tiền phố cổ Hàng Bông
💰 Giá: 30 triệu/tháng 
⚙ Diện tích: :30 m²
⛳ Vị trí: Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

🏠 Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bông
💰 Giá: 65 triệu/tháng 
⚙ Diện tích: :80 m²
⛳ Vị trí: Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

🏠 Cho thuê nhà mặt phố Hàng Bông
💰 Giá: 60 triệu/tháng 
⚙ Diện tích: :110 m²
⛳ Vị trí: Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
[mota]
[giaban] Thỏa thuận [/giaban] 
[hot] Nhà MP [/hot] 
[dientich] 20-500 (m2) [/dientich] 
[phongngu] 2-15 (m) [/phongngu] 
[phongtam] 1-6 (tầng) [/phongtam] 
[vitri]Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội[/vitri] 

[bando]https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.0827133832818!2d105.84320941417934!3d21.02937618599805!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab96425f7d95%3A0xebb77e53baca4ad9!2zSMOgbmcgQsO0bmcsIEhvw6BuIEtp4bq_bSwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1632697300491!5m2!1svi!2s[/bando]

THỜI TRANG TRẺ EM

Chất liệu và Thiết kế an toàn, thoải mái, cá tính

Giúp bé năng động, đáng yêu và sáng tạo