Bất động sản nổi bật

Bất động sản mới cập nhật

[giaban] Thỏa thuận [/giaban] [chitiet]
💰 Giá: 550 Triệu/tháng
Diện tích: :500 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 60 triệu 
Diện tích: :90 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 5000  USD
Diện tích: :210 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 220 triệu 
Diện tích: :215 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 100 triệu 
Diện tích: :120 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 5000  USD
Diện tích: :120 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 5000  USD
Diện tích: :100 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 5000  USD
Diện tích: :190 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: :80 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: :25 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: :50 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 2500 USD/tháng
Diện tích: :40 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 15000 USD/tháng
Diện tích: :150 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: :37 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 2200 USD/tháng
Diện tích: :50 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: :22 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 100 triệu/tháng 
Diện tích: :60 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 15 triệu/tháng 
Diện tích: :16 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 22 triệu/tháng 
Diện tích: :35 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 20 triệu/tháng 
Diện tích: :25 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 1300  USD/tháng
Diện tích: :20 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 30 triệu/tháng 
Diện tích: :25 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 1400  USD/tháng
Diện tích: :20 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 116 triệu/tháng 
Diện tích: :150 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 25 triệu/tháng 
Diện tích: :25 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 65 triệu/tháng 
Diện tích: :110 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 1500  USD/tháng
Diện tích: :40 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 30 triệu/tháng 
Diện tích: :30 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 65 triệu/tháng 
Diện tích: :80 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 60 triệu/tháng 
Diện tích: :110 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội


[/chitiet]

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THỦ ĐÔ

Call/sms/zalo/viber: O976.222.111

Trụ sở chính: 30B Bà Triệu - Hà Nội

Email: info@diaocthudo.com

Website: http://diaocthudo.com

[giaban] Thỏa thuận [/giaban] [chitiet]
🏠 Bán nhà mặt phố Hàng Bông (Hội Vũ)
💰 Giá: 28 tỷ
Din tích: 58.2 m²
V trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 32 tỷ 
Din tích: 90 m²
V trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 25 tỷ 
Din tích: 80 m²
V trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 35 tỷ 
Din tích: 90 m²
V trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 21.5 tỷ 
Din tích: 42 m²
V trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 25 tỷ 
Din tích: 80 m²
V trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 35 tỷ 
Din tích: 90 m²
V trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 14 tỷ 
Din tích: 25 m²
V trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội

💰 Giá: 9 tỷ 
Din tích: 20 m²
Vị trí: Quận Hoàn KiếmHà Nội [/chitiet]

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THỦ ĐÔ

Call/sms/zalo/viber: O976.222.111

Trụ sở chính: 30B Bà Triệu - Hà Nội

Email: info@diaocthudo.com

Website: http://diaocthudo.com

Báo chí nói về chúng tôi

Báo VTV viết về DIAOCTHUDO.,JSC

Giao dịch BĐS trên Địa Ốc Thủ Đô: Hiệu quả và đáng tin cậy

Địa ốc Thủ Đô chuyên kinh doanh các dịch vụ bất động sản. Công ty có những nhân viên môi giới BĐS giỏi và giàu kinh nghiệm, hiểu biết đầy đủ về luật, linh hoạt, nhạy bén, hết lòng vì khách hàng.

Báo DANTRI viết về DIAOCTHUDO.,JSC

Nhộn nhịp thị trường mua bán và cho thuê nhà mặt phố Hà Nội

Công ty cổ phần Địa Ốc Thủ Đô là công ty kinh doanh dịch vụ bất động sản được lập ra với mục đích đem lại những giao dịch thành công, nhanh chóng và làm hài lòng cả bên mua lẫn bên bán.